Alles wat je moet weten over outplacement

Collectief dienstbeëindiging

 

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je ontslag wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Het traject

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een personeel. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en uiteenzetting beuren. Daarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit ogenblik duidelijk getekend.

Het traject van outplacement binnen drie simpele stappen toegelicht:

Persoonlijke groei

Alle begeren en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een verscheidene vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. In dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je nieuwe beroep. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je nieuwe job gaat.

Hulp bij solliciteren

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om voorts te gaan en te spotten wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van gebruik zijn. Bv. een opleiding of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

 

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al talrijke jaren voor hetzelfde bedrijf werkt. Een nieuw onderneming, nieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit dan? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel meerdere jaren hard voor gewerkt.

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzegtermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel naar een kersverse baan begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarop 30 jaar geleden op touw gezet binnen Amerika En daarop kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeem. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het signaleren van willen en competenties en sollicitatie begeleiding. nieuwe opzegtermijnen

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het onderneming bankroet gaat en dat de medewerker of talloze weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Bezoek de website voor meer informatie