Interwad
Image default
Internet

Smaad en laster: ongewenste berichten op internet.

Smaad en laster op het internet, Identiteitsdiefstal op Twitter, naaktfoto’s op de whattsapp. Dit zijn dagelijkse voorbeelden van aanvallen op Uw online imago.

Er wordt dagelijks naar U gezocht. Vrienden zoeken U op Facebook, een toekomstige klant bekijkt op Google, of U wel betrouwbaar bent en Uw werkgever bekijkt Uw linkedInprofiel, om te bepalen, of U wel een geschikte werknemer bent. Of U het nu wilt of niet, op het internet wordt U gezocht en gevonden!

Het is dan ook van belang, dat U goed bijhoudt wat er over U gezegd wordt op het internet. Elk nieuwtje over Uw bedrijf kan zich razendsnel verspreiden en hoog in de zoekresultaten komen. Daarbij is niet van belang, of het bericht op waarheid berust. Potentiële klanten kunnen worden afgeschrikt. Wat meer is, U wenst Uw eigen imago in de hand te hebben. Bescherm Uw imago en weet wat op het internet wordt gepubliceerd.

Ongewenste berichten: belediging smaad of laster.

Het is eenvoudig om een bericht over iemand te plaatsen op internet, Facebook, Hyves of Twitter. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is het niet zomaar toegestaan om alles op internet te plaatsen. Hieronder vindt U een korte uitleg over de meest voorkomende ‘foute’ teksten op het internet.

Zo kan een bericht beledigend, smadelijk of lasterlijk zijn. Een belediging is een krenkende uiting waardoor de eer, of goede naam van een persoon, of organisatie wordt aangetast. Het is daarbij niet belangrijk, of deze uiting waar is. Bijvoorbeeld: “Je bent een waardeloze dronkenlap!” Van smaad is sprake wanneer iemand een bewering in het openbaar doet over iemand. Bijvoorbeeld: “Piet is een dronkenlap!” Indien de bewering het algemeen belang dient, is smaad toegestaan. Als Piet dus voorzitter is van de Vereniging tegen Alcohol is het algemeen belang erbij gediend, om te weten dat Piet zelf wel drinkt. Van laster is sprake wanneer de uitspraak niet waar is. “Piet is een dronkenlap” kan lasterlijk zijn op het moment, dat Piet nooit drinkt.

Online bedreiging.

Iemand bedreigen hoeft niet altijd met lichamelijk geweld gepaard te gaan. Bedreigen kan ook met geweld van woorden. Mensen, of hun familie, kunnen worden bedreigd. Ook kunnen bedreigingen zich richten tegen goederen. Bijvoorbeeld iemand dreigt een huis in brand te steken.

Zoekt U eens op Twitter met #doodsbedreiging. Op internet is het niet goed mogelijk in te schatten of een bedreiging serieus bedoeld is. Immers het is niet direct duidelijk van wie het bericht afkomstig is. Het kan een misplaatste grap zijn, of serieus bedoeld zijn. De politie plaatste enkele weken geleden een filmpje online. Daarop was een ernstige mishandeling te zien waarbij een aantal jongeren betrokken waren. Of de politie daarover goed had nagedacht valt te betwijfelen. Binnen een uur stonden de namen van de daders online. De daders zijn tientallen malen met de dood bedreigd. Niemand heeft kunnen inschatten hoe serieus deze (en volgende?) bedreigingen zijn.

Identiteitsdiefstal.

Van identiteitsdiefstal is sprake, als een persoon zich voor iemand anders uitgeeft. Dat kan makkelijk. Bijvoorbeeld door een Facebook-, of Twitteraccount aan te maken, op naam van een ander. Zo kan dan een bericht op het internet worden gezet, dat van U afkomstig is. Dát, terwijl U zich van geen kwaad bewust bent en van niets weet.

Zo kan Uw online imago ernstig worden geschaad. Het veroorzaakt mogelijk veel verwarring bij Uw relaties. Het is maar zeer de vraag, of herstel mogelijk is.

Ook organisaties kunnen slachtoffer worden van identiteitsdiefstal. In dat geval wordt vaak inbreuk gemaakt op het merkenrecht van die organisatie. De gemeente Voerendaal ontdekte zo onlangs dat iemand in haar naam een Facebookpagina had opgericht.

Bescherm Uzelf tegen smaad en laster!

Om Uw online imago tegen bedreigingen te beschermen moet U het internet constant in de gaten houden. Zodra U bemerkt, dat iemand Uw online imago probeert aan te vallen, dient U onmiddellijk in te grijpen. Zo kunt U aangifte doen bij justitie of een civiele procedure starten tegen de dader. Denkt U dat U slachtoffer bent van dit internetmisbruik, kijk dan op lexxit.

Bezoek de website voor meer informatie