Interwad
Image default
Rechten

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Na vele jaren huwelijk, kan het zijn dat de passie tussen partners is uitgedoofd en de liefde ver te bespeuren is. Er zijn koppels die er hard aan willen werken om hun relatie weer op te krikken, maar andere koppels willen er beiden de energie niet meer in steken en willen niet meer samenblijven. In Nederland zijn er zo jaarlijks ongeveer 30.000 koppels die de echtscheiding aanvragen. Maar er zijn twee vormen van scheiden: de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Hieronder beschrijven we wat dat inhoudt en hoe dat werkt.

De wetten over het huwelijk en de echtscheiding zijn onderdeel van het familierecht. Een echtscheiding is de beëindiging van een burgerlijk huwelijk. De scheiding van tafel en bed betekent dat een koppel enkel gescheiden van elkaar wil leven, het huwelijk wordt dan niet officieel ontbonden. Aangezien de wet het voor gehuwden niet meer verplicht om samen te wonen, wordt er wel steeds minder voor deze vorm van scheiden gekozen. De scheiding van tafel en bed wordt vooral nog gekozen uit geloofsovertuiging, dus omdat het geloof echtscheidingen niet toelaat. Ook wordt het gekozen uit praktische redenen: de financiële situatie laat het niet toe om te scheiden of samenwonen is gewoon niet meer mogelijk.

Bij koppels die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt dat bij de scheiding van tafel en bed naar huwelijksvoorwaarden omgezet. De gemeenschap van goederen wordt dan verdeeld en na de scheiding heeft elke partner zijn eigen vermogen, inkomen en schulden. 

De procedure van een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding is vrijwel hetzelfde. Ook voor de scheiding van tafel en bed is er een advocaat nodig. Een plaatselijke advocaat zoals een advocaat Den Haag staat dan bij in het verdelen van de gemeenschappelijke goederen. De scheiding van tafel en bed wordt opgenomen in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Bezoek de website voor meer informatie