Interwad
Image default
Dienstverlening

7S brengt structuur in uw organisatie

Mc Kinsey is een profeet op het gebied van organisatiekunde. Dankzij deze man is namelijk een managementmodel ontstaan waar bijna iedere student in de richting commercie/bedrijfsleven van HBO+ mee in aanraking is gekomen. Het 7S model geeft goed weer hoe een organisatie is opgebouwd en hoe het personeel binnen de organisatie met elkaar omgaat. Het model kent 7 dimensies die stuk voor stuk ingevuld dienen te worden. Het eindresultaat is een goed inzicht in de vitaliteit van uw organisatie, wat erg van belang is binnen de organisatie volgens Carrierepoort. Vervolgens na een analyse van sterktes en zwakten die uit dit model rollen kunt u een goed gefundeerde strategie uitbouwen voor de toekomst. Dit model wordt dan ook vaak in andere plannen gebruikt als onderdeel van de interne analyse. Zo wordt het 7S model vaak teruggevonden in marketingplannen. Het 7S model bestaat uit de volgende onderdelen:

Structuur: Hoe is de organisatie opgebouwd en welke bevoegdheden horen bij bepaalde functies. Hoe worden de functies verdeeld in een organisatie. Worden bijvoorbeeld vacatures vooral intern opgevuld of komt er veel versterking van buitenaf? Zit er een duidelijke hiërarchie in het verhaal of kent het personeel juist zijn vrijheden.

Strategie: Hoe ziet de toekomst van de organisatie er uit. Zijn er bepaalde doelen die behaald dienen te worden en welke rode draad hanteert men. Hoe ziet het bedrijf er op de langere termijn uit.

Systemen: Het verloop van de communicatie binnen een organisatie wordt in deze dimensie onder de loep genomen. Hoe zijn lagen opgebouwd en hoe verloopt de communicatie onderling?

Stijl: Wat is de stijl van leidinggeven binnen de organisatie. Regeert men met harde hand of wordt iedereen binnen bepaalde kaders vrijgelaten.

Vaardigheden of Skills: door welke vaardigheden kan het bedrijf zich onderscheiden van concurrerende partijen. Hoe val je op in de massa van concurrentie in de markt?

Personeel of Staf: een van de meest waardevolle stukken binnen een organisatie is het personeel. Zei moeten immers uiteindelijk het werk verzetten. Hoe ziet de ideale werknemer er uit. Hoe worden goede werknemers beloond en behouden?

Shared Values: in het Nederlands vertaald staat deze dimensie voor gedeelde waarden, kernwaarden, visie en bedrijfscultuur. Oftewel de basis van de organisatie en daarom staat deze ook centraal in het model.

Bron: Carrierepoort.nl

 

Bezoek de website voor meer informatie