Interwad
Image default
Bedrijven

Dien jij als werkgever in Limburg aan wettelijke BHV-eisen te voldoen? Drie tips

Bedrijfshulpverlening is een van de manieren waarop de overheid ons op de werkvloer probeert te beschermen. Gevaren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers zitten namelijk in een klein hoekje.

Omdat het uiteindelijk in het belang van zowel werkgever als werknemer (en die van andere stakeholders) is om deze risico’s te minimaliseren, zijn heeft de Europese Unie in de jaren tachtig richtlijnen opgesteld over hoe dit op hoofdlijnen dient te worden geregeld. De Nederlandse overheid heeft dat de afgelopen decennia steeds verder uitgewerkt. Daardoor is het een hele opgave voor een werkgever om hieraan te voldoen.

Ben jij binnen jouw organisatie belegd met de invulling van het BHV- (en wellicht het bredere “Health, Safety & Environment”-/HSE-)beleid? Dan helpen we je in dit artikel op weg met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

1. Stel een intern noodplan op

Alles wat je op HSE-vlak doet valt of staat met een plan. Dit geldt ook voor de BHV in het bijzonder. Zeker in geval van nood is het cruciaal om een goed plan te hebben. Stel daarom een noodplan op, op basis van (rest)risico’s en andere factoren waarvan jij verwacht dat ze een cruciale rol zullen spelen in een noodsituatie. Wat die zijn verschilt per organisatie. Wel kan het de moeite waard zijn om hiervoor contact te zoeken met een consultant die dit soort plannen al voor verschillende type organisaties heeft opgesteld.

Stap twee is het zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van het noodplan. Dit kun je verrichten door cursussen te organiseren waarin je medewerkers op de hoogte brengt van de BHV richtlijnen. De organisatie waar de consultant voor werkt kan je wellicht ook helpen met het inrichten van de cursus.

2. Communiceer je BHV-richtlijnen duidelijk naar (nieuwe) medewerkers

Het hebben van goede BHV richtlijnen is een ding, maar als de medewerkers er niet van op de hoogte zijn dan kunnen ze die ook niet toepassen in een noodsituatie. Zorg er daarom voor dat er op centrale punten als de koffiecorner, de pauzeruimte en in de buurt van de vluchtroutes.

Verder kun je ervoor zorgen dat medewerkers periodiek (bijvoorbeeld een keer per jaar) een dag(deel) cursus krijgen over het BHV beleid en wat te doen bij noodsituaties. Voor nieuwe medewerkers is het daarnaast een uitgelezen kans om als onderdeel van het inwerktraject een cursus te geven over de BHV-richtlijnen. Als onderdeel hiervan kun je bijvoorbeeld met de nieuwe medewerkers de vluchtroutes aflopen op weg naar de verzamelplek.

3. Stel BHV’ers aan en leid ze op m.b.v. een cursus

De coördinatie van het BHV-beleid bij het ontstaan van een crisissituatie hangt of staat natuurlijk voor een groot deel ook bij het aangesteld hebben van BHV’ers. De wetgever stelt hier ook de nodige eisen voor natuurlijk. Die eisen kun je allemaal leren in een BHV cursus Limburg. Om te zorgen dat jouw organisatie goed voorbereid is en dat je aan de wettelijke eisen voldoet kan het de moeite waard zijn om de aangestelde medewerkers op een BHV cursus Limburg te sturen. En ook als je buiten Limburg zit als organisatie, dan zijn er genoeg mogelijkheden om in de regio een aanbieder van BHV cursussen te vinden.

https://eurotransportcollege.com/bhv-cursus-limburg/