Interwad
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement en re-integratie spoor 2

Werkcontact is een outplacementbureau, dat op een deskundige en klantvriendelijke manier vorm geeft aan re-integratie- en outplacementtrajecten.

Daarnaast bieden wij een uitgebreid dienstenpakket, aan individuele cliënten en werkgevers. Voor ons is ieder mens waardevol en wordt met respect benaderd en behandeld. Dit blijkt uit ons omgangsprotocol, ons klachtenreglement, ons privacyreglement en uit de manier waarop wij aan onze dienstverlening gestalte geven.

Janny Janson weet als geen ander, hoe je met mensen dient om te gaan. Jarenlang werd zij bestempeld als “arbeidsgehandicapte”, ondanks haar onzichtbare beperkingen. Ondanks haar goed functioneren, werd zij steeds weer geconfronteerd met vooroordelen: ” als je beperkingen hebt, kun je niet meer goed functioneren en is het risico op uitval groter “.

Een foute denkwijze vindt zij. Want: als je bijvoorbeeld wat aan een knie mankeert, dan zijn er nog genoeg andere functies, die iemand zou kunnen uitoefenen. Daarbij is het algemeen bekend, dat iemand met een functiebeperking een hogere arbeidsmotivatie met zich meebrengt.

Het allerbelangrijkste is het goed kunnen combineren van de capaciteiten van een persoon enerzijds en de vraag van een werkgever anderzijds.

Multidisciplinair in re-integratie 2e spoor en outplacement

Werkcontact heeft een samenwerkingsovereenkomst met ILVO. Werkcontact neemt de begeleiding en het case-management voor haar rekening en ILVO het medische gedeelte van spoor 2 trajecten.

De activiteiten van Werkcontact en ILVO hebben te maken met zaken die voor de cliënt een hele belangrijke rol (kunnen) spelen in het leven. Voor de opdrachtgever is kostenbeheersing en snelle interventie van belang. Indien maximale betrokkenheid wordt geboden, betekent dit een grote inzet van alle betrokken partijen en een versneld werkproces.

De dienstverlening van Werkcontact en ILVO richt zich op:

Educatie en informatie over ontstaan, gevolgen en mogelijke behandelingen ten aanzien van ziekte en pijn;

 Psychologische hulp;

 Baanbemiddeling (outplacement)

 Psychotherapie;

 Ontspanningstrainingen;

 Assertiviteitstraining;

 Fysiotherapie;

 Manuele therapie;

 Ergotherapie;

 Mensendieck-oefentherapie;

 Emotioneel lichaamswerk;

 Stresstraining;

 Maatschappelijk werk;

 Jobcoaching;

 Arbeidsdeskundige.

Indien u als opdrachtgever voor Werkcontact kiest, verzekerd u zich van kostenbesparing, tijdswinst en kwaliteit.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl